Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Kiểm tra trình độ hiện tại về giao tiếp của bạn, bạn sẽ biết được kỹ năng Nghe có tốt hay chưa

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Độ khó

20 phút

Thời gian

8 câu

Tổng câu

1415 lượt

Lượt xem