Name that Color!

Bạn có thật sự biết hết tất cả các màu sắc bằng tiếng Anh chưa? Thử xem nhé !

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Độ khó

2 phút

Thời gian

14 câu

Tổng câu

75 lượt

Lượt xem