Mini IELTS 1

Kiểm tra trình độ hiện tại của bạn qua bài mini IELTS. Bạn có 30 phút làm bài và nhận kết quả ngay

Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

Độ khó

30 phút

Thời gian

35 câu

Tổng câu

269 lượt

Lượt xem